Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорните задължения на земeделски имоти от общинския фонд ”Пасища и мери”

22/12/2014