Възможност за проверка на избирателна секция чрез SMS

18/9/2014
Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS-и по стационарен и мобилен телефон:
Чрез SMS:
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 47260800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 47260800 1 4726 е безплатен за цялата страна.