Празнично отбелязване на 40г. от обявяване на Алфатар за град

9/9/2014