Определен е автомобил за обслужване на подвижна СИК на 22.05.2014г.

22/5/2014