Обучение от РИК за членовете на СИК и ПСИК в община Алфатар на 18.05.2014г.

13/5/2014