Празник на житото и хляба в Алфатар и откриване на паметна плоча на Стефан Боздуганов

4/9/2013