„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!”

3/6/2013