Съобщение от РИК за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и възможност за гласуване по настоящ адрес

4/4/2013