Отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2012г. и обществено обсъждане на бюджета на общината за 2013г. в гр.Алфатар

15/1/2013