Откриване на "Детска полицейска академия"

23/11/2012
 
         За седма поредна година на 22.11.2012 година от 13:30 часа в кабинета на кмета на Община Алфатар се откри „Детска полицейска академия” в Община Алфатар. Всяка година в нея се обучават шестокласници от ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар. На откриването присъстваха: г-жа Йорданка Узунска – кмет на Община Алфатар и домакин на събитието; главен инспектор Димо Василев – началник-сектор „Охранителна полиция” при ОД на МВР Силистра; инспектор Светлин Койчев – разузнавач, сектор „Криминална полиция” при ОД на МВР Силистра; младши полицейски инспектор Атанас Атанасов – главен полицай; Янка Жекова – директор на ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар и Янка Христова – класен ръководител на шестокласниците.
         Тази година в Академията ще участват общо 17 ученика. Всеки един от тях получи тетрадка с логото на академията „Детска полицейска академия – следващите сме ние”.
Цели на детската полицейска академия:
1.     Утвърждаване у децата ценностно отношение към закона за опазване на обществения ред;
2.     Усвояване на позитивни социални модели за изяви и себе утвърждаване;
3.     Развитие на гражданска компетентност и ангажираност, относно мерките по спазване на законност, ред и гражданска сигурност;
4.     Насочване вниманието към превантивни подходи и практики;
5.     Оказване помощ на училищните ръководства в учебно-възпитателния процес;
6.     Изграждане на доверително отношение към полицията.
 
Общинското ръководство поздравява всички участници в академията и им пожелава достойно представяне и успешно приключване!