Публично обсъждане на проект по мярка 313 от ПРСР за изграждане на посетителски център и постоянна изложба на етнографското наследство и природни забележителности на община Алфатар

28/8/2012