Велопоход, организиран от община Алфатар по Програма, приета от ОбС-Алфатар за отбелязване на месец май като месец на българския спорт

7/5/2012