Обучение в община Алфатар за организация и действие на органите за управление при възникване на бедствие

5/4/2012
Повече информация за мероприятието е публикувана на адрес: