Антикризисна програма на община Алфатар за 2012г.

21/2/2012
 
Приета е с Решение № 36, по протокол №6/10.02.2012г. на Общински съвет - Алфатар.