Стратегия за управление на общинската собственост 2012-2015г.

10/2/2012