Тържествено заседание за встъпване в длъжност на общинските съветници, на кмета на общината и на кметовете на кметства - Алеково, Бистра и Чуковец

11/11/2011