Разпределение на състава и на членовете на СИК по длъжности, и партийна принадлежност

12/9/2011
             На 12.09.2011г. от 10:00 часа, при кмета на Община Алфатар г-жа Радка Желева, се проведе консултация с ръководителите на парламентарно представените политически партии и коалиции в 41-вото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент за определяне броя и състава на членовете на деветте СИК в Община Алфатар за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката , едновременно с изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011г.
         След направените консултации е постигнато споразумение за състава и членовете на секционните избирателни комисии по длъжности и партийна принадлежност.