Заповеди на кмета на общината, относно избирателните секциии

2/9/2011