Стратегия за управление на общинската собственост 2009-2011г.

17/11/2010