Започнаха работа озеленителите по проект "Нов избор - развитие и реализация"

15/4/2011