Учебен сбор на председателя на щаба за координиране на СНАВР при община Алфатар

14/4/2011