ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12. 2010 Г. НА ОБЩИНАТА

28/12/2010
На основание чл.11, ал.6,чл.18 от Закона за общинския бюджет и във връзка с §18, ал.3 от ЗДБРБ за 2010 г.

ОБЩИНА АЛФАТАР КАНИ
НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВА В

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12. 2010 Г. НА ОБЩИНАТА


Обсъждането ще се състои на 28.12.2010 г. / сряда / от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Алфатар.
Докладна записка за актуализацията на бюджета за 2010 г. ще бъде публикуван в сайта на Община Алфатар, рубрика „Обяви”.
Становища и предложения по актуализацията на бюджет 2010 г. могат да се представят в деловодството на общината до 27.12.2010 г. включително.
Кмет на общината:
/ Р. Желева/