Актуализация на бюджета на Община Алфатар към 22.12.2010 г.

19/1/2011