ЗИМА Е ....

19/1/2011
Моменти от дните, когато хора от администрацията и земеделци помагаха на нашите съграждани от общината