Започнаха работа озеленителите по проект "Нов избор - развитие и реализация"

15/4/2011
        На 14.04.2011г. Кметът на общината - Радка Желева връчи свидетелства за придобита квалификация "работник в озеленяването, специалност - цветарство и озеленяване" на 18 човека от общината.
       Обучителният модул на проект  "Нов избор - развитие и реализация" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  стартира в общината на 15.02.2011г.
        На 19.04.2011г. стартира вторият модул от програмата. Назначени са 15 човека от обучените лица  на трудов договр, с 8 часов работен ден за срок от 12 месеца, на минималната работна заплата за страната. Работниците ще се ангажират с поддържане на съществуващите зелени системи в общината и изграждане, и зацветяване на нови.
        

Прикачени файлове