ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2011 Г. НА ОБЩИНАТА

19/1/2011
О Б Я В А

На основание чл.30, ал.4 и чл.11, ал.6 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНА АЛФАТАР КАНИ
НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВА В

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2011 Г. НА ОБЩИНАТА


Обсъждането ще се състои на 27.01.2011 г. / четвъртък / от 14.00 часа в лекционната зала на Читалище „Йордан Йовков” гр. Алфатар.
Становища и предложения по проекта за бюджет 2011 и по отчета за 2010 г. могат да се представят в деловодството на общината до 24.01.2011 г.включително.
Отчетът за касово изпълнение на бюджета за 2010 г. ще бъде публикуван в сайта на Община Алфатар, рубрика документи.
Кмет на общината:
/ Р. Желева/