Галерии

14.02.2024 - Трифон Зарезан  Към галерията...
20.01.2023 - Бабинден  Към галерията...

Съобщения

  • 09.04.2024 - Публично обсъждане на проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар Прочети повече...
  • 25.03.2024 - Информационният бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД Прочети повече...
  • 28.02.2024 - Заповеди на кмета на община Алфатар за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии на община Алфатар и в държавен горски фонд, стопанисван от ТП Държавно горско стопанство "Силистра" и ТП Държавно ловно стопанство "Каракуз" гр. Дулово Прочети повече...

Обяви

  • 09.04.2024 - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 125 КВ.М. ЧАСТ ОТ СГРАДА В ГР. АЛФАТАР, С АДРЕС: УЛ."ЙОРДАН ПЕТРОВ" №2, ЗА СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ Прочети повече...
  • 09.04.2024 - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 94 КВ.М. ЧАСТ ОТ СГРАДА В ГР. АЛФАТАР, УЛ. ЙОРДАН ПЕТРОВ №2, ЗА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ Прочети повече...
  • 09.04.2024 - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 118,5 КВ.М. ЧАСТ ОТ СГРАДА В ГР. АЛФАТАР, С АДРЕС: УЛ."АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 27, ЗА МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ Прочети повече...

Новини

07.11.2023 - Тържествена сесия за полагане на клетва от общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства в община Алфатар мандат 2023-2027 Прочети повече...
09.06.2023 - ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА И НЕЙНИЯ ЕКИП! Прочети повече...
26.05.2023 - Поредно високо отличие за кмета на община Алфатар Прочети повече...
Д-р Янка Стоянова Господинова - Кмет на община Алфатар
Област Силистра
тел.: (086) 811 610, (08673) 21 82
факс: (086) 811 646
работно време: понеделник - петък 8:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 часа
Банкова сметка на община Алфатар - банка ПИБ АД - BG69FINV91508416653 673
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд