Галерии

04.09.2020 - 46 ГОДИНИ АЛФАТАР - ГРАД  Към галерията...
24.06.2020 - Еньовден 2020  Към галерията...

Съобщения

  • 05.01.2021 - Съобщение за подаване на декларации за облагане с патентен данък Прочети повече...
  • 21.12.2020 - ЗАПОВЕДИ, СВЪРЗАНИ С ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ВЪВЕДЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ Прочети повече...
  • 17.12.2020 - ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТЧЕТ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2021 Прочети повече...

Обяви

  • 14.01.2021 - Заповед на кмета на община Алфатар за предоставяне под наем на полски пътища в землище с. Чуковец Прочети повече...
  • 14.01.2021 - Заповед на кмета на община Алфатар за предоставяне под наем на земи по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ в землище с. Чуковец Прочети повече...
  • 08.01.2021 - ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧУКОВЕЦ 2020-2021 г. Прочети повече...

Новини

06.01.2021 - Работодател без дискриминация Прочети повече...
21.12.2020 - Специална изненада от кмета на община Алфатар Прочети повече...
29.09.2020 - 104 години от смъртта на Владимир Мусаков  Прочети повече...

Последно обновени страници

Янка Стоянова Господинова - Кмет на община Алфатар
Област Силистра
тел.: (086) 811 610, (08673) 21 82
факс: (086) 811 646
работно време: понеделник - петък 8:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 часа
Банкова сметка на община Алфатар - банка ПИБ АД - BG69FINV91508416653 673
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд