Галерии

04.09.2020 - 46 ГОДИНИ АЛФАТАР - ГРАД  Към галерията...
24.06.2020 - Еньовден 2020  Към галерията...

Съобщения

  • 23.10.2020 - Заповед проверка на адреси Прочети повече...
  • 14.10.2020 - Изпълнението на курсове по междуообщинските автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на община Алфатар Прочети повече...
  • 28.09.2020 - ПОКАНА за заседание на ОбС на 30.09.2020 год. Прочети повече...

Обяви

  • 28.10.2020 - ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ВЪВЕДЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И КМЕТА НА ОБЩИНАТА Прочети повече...
  • 26.10.2020 - Обява по уведомително писмо от ЕТ "Марин Стайков", за третиране на земеделски терени с наземна техника в периода 29.10-30.10.2020 г.  Прочети повече...
  • 15.10.2020 - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ 40751.12.93 по КККР за неурбанизираната територия на с.Кутловица, с отдавана площ 68,893 дка, НТП "Нива" Прочети повече...

Новини

29.09.2020 - 104 години от смъртта на Владимир Мусаков  Прочети повече...
04.08.2020 - Паметна плоча  Прочети повече...
03.08.2020 - Ден на градинаря с. Цар Асен Прочети повече...
Янка Стоянова Господинова - Кмет на община Алфатар
Област Силистра
тел.: (086) 811 610, (08673) 21 82
факс: (086) 811 646
работно време: понеделник - петък 8:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 часа
Банкова сметка на община Алфатар - банка ПИБ АД - BG69FINV91508416653 673
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд