Галерии

29.09.2021 - 105 години от смъртта на Владимир Мусаков  Към галерията...
06.09.2021 - 47 ГОДИНИ ГРАД АЛФАТАР  Към галерията...

Съобщения

Обяви

  • 01.10.2021 - Обявени 150(сто и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани Прочети повече...
  • 24.09.2021 - Обява с рег.№2354/24.09.2021 г. за инвестиционно предложение от "Йонивел"ООД Прочети повече...
  • 20.09.2021 - РЕЗУЛТАТ от Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот № 00415.502.5159 по КККР на гр. Алфатар, с площ от 353 кв.м, НТП "Ниско застрояване" /до 10 м/ Прочети повече...

Новини

06.10.2021 - ПОРЕДНО ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА ТЕАТРАЛНИЯТ СЪСТАВ НА НЧ "ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1894г." гр. АЛФАТАР Прочети повече...
02.08.2021 - КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЯНКА ГОСПОДИНОВА С ПОРЕДНО ВИСОКО ОТЛИЧИЕ  Прочети повече...
28.06.2021 - Лятна практика на студентите към Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в община Алфатар Прочети повече...
Янка Стоянова Господинова - Кмет на община Алфатар
Област Силистра
тел.: (086) 811 610, (08673) 21 82
факс: (086) 811 646
работно време: понеделник - петък 8:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 часа
Банкова сметка на община Алфатар - банка ПИБ АД - BG69FINV91508416653 673
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд