Галерии

01.03.2021 - Баба Марта в община Алфатар 2021  Към галерията...
19.02.2021 - 148 години от смъртта на Апостола на свободата Васил Иванов Кунчев - Васил Левски  Към галерията...

Съобщения

  • 09.04.2021 - Промени в Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне  Прочети повече...
  • 31.03.2021 - Заповед на кмета на община Алфатар за предоставяне под наем на полски пътища в землище с. Цар Асен Прочети повече...
  • 30.03.2021 - Наредба за изменение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Алфатар Прочети повече...

Обяви

Янка Стоянова Господинова - Кмет на община Алфатар
Област Силистра
тел.: (086) 811 610, (08673) 21 82
факс: (086) 811 646
работно време: понеделник - петък 8:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 часа
Банкова сметка на община Алфатар - банка ПИБ АД - BG69FINV91508416653 673
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд