Общински съветници

14/11/2019
                                            ИЗБРАНИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
                                                          В ОБЩИНА АЛФАТАР
                                                             мандат 2019-2023г.
 
 
Име и фамилия на общинския съветник
Политическа партия или коалиция, която го е издигнала
 
Положил клетва
1
Ивелина Вълева
ГЕРБ
11.11.2019 г.
2
Живка Великова
ГЕРБ
11.11.2019 г.
3
Ганка Недялкова
ГЕРБ
11.11.2019 г.
4
Нели Иванова
ГЕРБ
11.11.2019 г.
5
Ивайло Михайловски
ГЕРБ
11.11.2019 г.
6
Петранка Славова
ГЕРБ
11.11.2019 г.
7
Елис Талят - Мустафа
ДПС
11.11.2019 г.
8
Ибрям Ибрям
ДПС
11.11.2019 г.
9
Веселин Гарабински
БСП
11.11.2019 г.
10
Жоро Георгиев
БСП
11.11.2019 г.
11
Силвия Гроздева
СДП
11.11.2019 г.