Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар

15/1/2019