Проект на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС Алфатар и Мотиви

17/10/2018