ДНЕВЕН РЕД за разглеждане на постъпили материали на извънредно заседание на ОбС - Алфатар на 16.06.2017г.

23/6/2017

 ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 16.06.2017г.

 

1.      Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Алфатар за учебната 2017/2018 година.

2.      Въпроси. Заявления. Изказвания и др.