ПОКАНА за извънредно заседание на ОбС на 16.06.2017 год.

14/6/2017