ДНЕВЕН РЕД за разглеждане на постъпили материали на извънредно заседание на ОбС - Алфатар на 12.05.2016г.

12/5/2016

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на извънредно заседание на ОбС - Алфатар на 12.05.2016г.

1.     Докладна записка относно предоставяне на безвъзмездно ползване на имот общинска собственост.

                                                                     

 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.