Председател на ОбС

12/11/2015
 
Председател на ОбС - Алфатар - Елис Бюрхан Талят
 
Телефон за връзка: 086 811 634
 
Eл.поща: obs.alfatar@abv.bg