Банкова сметка на община Алфатар

4/1/2016
 
Банковата сметка на Община Алфатар
за ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ И ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
е в банка ПИБ  АД – ОФИС ДУЛОВО
 
BIC: FINVBGSF
  IBAN BG69FINV91508416653673