Областният управител на Силистра върна за ново обсъждане Решение № 306 по протокол № 34/29.01.2014г. на ОбС Алфатар

14/2/2014