Докладна записка на кмета на общината до ОбС- Алфатар относно касовото изпълнение на бюджета на общината за 2011г.

27/1/2012