Списък на Фирми и физически лица със задължения към община Алфатар в размер над 100 лв.

27/1/2012