ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА

27/1/2012