Черноморски тръст за регионално сътрудничество

25/1/2012
Black Sea Trust for Regional Cooperation
Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Краен срок: текущ
Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.
Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
- гражданско участие;
- трансгранично сътрудничество;
- сътрудничество изток - изток.

Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.
Изпращайте попълнения формуляр на е-поща BlackSeaTrust@gmfus.org
като в "относно" посочите: думата PROPOSAL, името на вашата организация и страната, в която тя е разположена.
Решения за финансиране се вземат в рамките на 10 седмици от получаване на предложението.
Повече информация можете да откриете в сайта на организацията: http://www.gmfus.org/