[<div id="bodyContent"><h1>Проект за ИПУП- ПЗ и План Схема за Кабелна линия за УПИ XIII-15 с.Алеково</h1><h6>2/6/2023</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/5D3330757D150294C22589C60042DD7F/$FILE/Обявление за ПУП-ПЗ и План- Схема.pdf" target="_blank">Обявление за ПУП-ПЗ и План- Схема</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/A700F65C0E166BA0C22589C60042EC80/$FILE/План за застрояване за УПИ XIII-15 с.Алеково.pdf" target="_blank">План за застрояване за УПИ XIII-15 с.Алеково</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/9BCF1391F55912F2C22589C60042F425/$FILE/План- Схема за Кабелна линия до УПИ XIII-15.pdf" target="_blank">План- Схема за Кабелна линия до УПИ XIII-15</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]