[<div id="bodyContent"><h1>ИПУП-ПР, КП за XI-164, X-166,164, IX-166 с.Кутловица</h1><h6>8/3/2023</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/2A69EA799201A3B6C225896C0041FBB6/$FILE/ИПУП-ПР за УПИ XI-164, X-166,164, IX-166.pdf" target="_blank">ИПУП-ПР за УПИ XI-164, X-166,164, IX-166</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/9B2AA786CED3CB2EC225896C004201D5/$FILE/Кадастрален план за ПИ №164 с.Кутловица.pdf" target="_blank">Кадастрален план за ПИ №164 с.Кутловица</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]