[<div id="bodyContent"><h1>Обявление на заповед за одобряване на ПУП за УПИ VIII-56,IX-56 с.Цар Асен</h1><h6>25/1/2023</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/449DCB74D33DCC7DC225894400449C1C/$FILE/Обявление на зап. за одобр. ПУП VIII-56. IX-56 с.Цар Асен.pdf" target="_blank">Обявление на зап. за одобр. ПУП VIII-56. IX-56 с.Цар Асен</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]