[<div id="bodyContent"><h1>Обява за Инвестиционно предложение</h1><h6>18/1/2023</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/F2EFE56DD06BDA4EC225894100422EB7/$FILE/Обява за Инвестиционно предложение от Живка Колева Великова.pdf" target="_blank">Обява за Инвестиционно предложение от Живка Колева Великова</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/77663387A87FE300C2258941004231A4/$FILE/Уведомление за инвестиционно намерение.pdf" target="_blank">Уведомление за инвестиционно намерение</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]