[<div id="bodyContent"><h1>Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения</h1><h6>30/8/2022</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:16px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/6EB0E72280051DD2C22588AE0039C2EA/$FILE/Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.pdf" target="_blank">Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]