Заповед за отдаване на маломерни имоти от ОПФ до 3,00 дка, без търг

4/8/2022