[<div id="bodyContent"><h1>Проект за изменение на ПУП-ПР за Упи Х, ХІ, кв. 9, с. В. Левски</h1><h6>1/6/2022</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/1B6063F6C74C2AF4C2258855002D7235/$FILE/Обявление.pdf" target="_blank">Обявление</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/449F3E00F86AD780C2258855002D7609/$FILE/Проект за изменение на ПУП-ПР за Упи Х, ХІ, кв. 9, с. В. Левски.pdf" target="_blank">Проект за изменение на ПУП-ПР за Упи Х, ХІ, кв. 9, с. В. Левски</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/09FC4151BB551F87C2258855002D79D9/$FILE/Проект изменение на КП имот №131, с. В. Левски.pdf" target="_blank">Проект изменение на КП имот №131, с. В. Левски</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]