[<div id="bodyContent"><h1>Проект за Изменение на ПУП-ПР,КП за УПИ XV-29 с.Чуковец</h1><h6>16/5/2022</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/2C1D8E930CC91BCBC2258845002D1F80/$FILE/Обявление за УПИ XV-29 с.Чуковец_compressed.pdf" target="_blank">Обявление за УПИ XV-29 с.Чуковец</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/120A4C688F04855BC2258845002D2DEB/$FILE/План за регулация за УПИ XV-29 с.Чуковец.pdf" target="_blank">План за регулация за УПИ XV-29 с.Чуковец</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/10935927EB446448C2258845002D62C9/$FILE/Кадастрален план за УПИ XV-29_compressed.pdf" target="_blank">Кадастрален план за УПИ XV-29</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]