[<div id="bodyContent"><h1>Обявление за изработен проект за изменение на ПУП- ПР на УПИ VI-10 по плана на с. Чуковец</h1><h6>18/3/2022</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/74EC965E262BC230C225880C002A7CA6/$FILE/Обявление-10,с.Чуковец.pdf" target="_blank">Обявление-10,с.Чуковец</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/66FF13D7ED6B04A4C225880C002A7FB1/$FILE/ПР-0358.pdf" target="_blank">Заповед</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/70E438DFC0973146C225880C002A8243/$FILE/ПРОЕКТ-10, с.Чуковец.pdf" target="_blank">ПРОЕКТ-10, с.Чуковец</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]